Telefon / fax
32 226 05 87,  32 226 06 27,  515 676 861

E-mail
mariakochan-kopczynska@notariusz.pl

Adres
ul. Żwirki i Wigury 7
43-190 Mikołów

O kancelarii

Kancelaria Notarialna powstała w 1992 roku, czynności notarialne dokonywane są przez notariusza Dominikę Kopczyńską – Skwara, notariusza Szymona Skwara oraz emerytowanego notariusza Marię Kochan – Kopczyńską. Świadczymy usługi notarialne na rzecz osób prywatnych, podmiotów publicznych oraz firm z aglomeracji śląskiej. Zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych regulowanych przepisami prawa z zachowaniem zasad etyki zawodowej. 

Czynności 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

sporządza akty notarialne,
sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
sporządza poświadczenia:
własnoręczności podpisu,
zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
daty okazania dokumentu,
pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
spisuje protokoły,
sporządza protesty weksli i czeków,
przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Za wykonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie taksę notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Kontakt


Telefon / fax


 32 226 05 87
32 226 06 27
+ 48 515 676 861

E-mail 

ul. Żwirki i Wigury 7
43-190 Mikołów

Godziny pracy

poniedziałek 08:30–16:30
wtorek 08:30–16:00
środa 10:00–18:00
czwartek 08:30–16:00
piątek 08:30–14:30

Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość dokonania czynności notarialnych w innych godzinach niż urzędowe godziny pracy kancelarii, nadto w uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość dokonania czynności notarialnych poza Kancelarią Notarialną.

© Copyright 2023 Kancelaria Notarialna