OPŁATY

64Px 385

W celu ustalenia wysokości opłat za czynności notarialne prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o podatek VAT.

 

Ponadto oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera odpowiednio, w imieniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz sądów powszechnych:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od darowizn,
  • opłatę sądową.

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.